Likwidacja szkód

Zapewniamy kompleksową pomoc w likwidacji szkód z polisy ubezpieczeniowej. Pomożemy w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, a także zgłoszeniu samego zdarzenia do ubezpieczyciela. Będziemy reprezentować Państwa interesy, a także w Państwa imieniu prowadzić negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Dotychczas z powodzeniem udało nam się zakończyć tysiące tego rodzaju spraw, za co klienci obdarzyli nas ogromnym zaufaniem. Zadbamy o to, aby roszczenie zostało należycie rozpatrzone.

kobieta w okularach, kwiat

Przykładowe szkody wypłacone z polis naszych Klientów:

Likwidacja szkód z polisy może obejmować wiele zdarzeń, a wśród nich na przykład:

  • szkody na mieniu wynikające z pożaru, zalania czy wandalizmu,
  • stłuczenie szyby,
  • awarie maszyn i urządzeń, a także sprzętu elektronicznego,
  • pęknięte ściany spowodowane na przykład tąpnięciem czy osuwiskiem.

W każdym z tych przypadków, jak i wielu innych, nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc w szybkim uzyskaniu finansowej rekompensaty.