Ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferujemy ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych, które są dostosowane do specyficznych wymagań każdej z nich. Nasze usługi obejmują zarówno ocenę ryzyka, analizę zagrożeń, jak i audyt potrzeb ubezpieczeniowych, a także przetargi na ubezpieczenia i doradztwo prawno-ubezpieczeniowe. Oferujemy także szkolenia w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej, aby nasi klienci mogli lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi polisami.

kobiety

Jaki jest zakres polisy dla Wspólnoty Mieszkaniowej?

Podstawowy  zakres obejmuje ubezpieczenie budynku i mienia Wspólnoty od ognia i innych zdarzeń losowych albo mienia od ryzyk nienazwanych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania nieruchomością.

Ponadto zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe klauzule i opcje, w zakres których wchodzi między innymi ubezpieczenie mienia, należącego do części wspólnych nieruchomości, od:

  • ryzyka wandalizmu, w tym graffiti,

  • kradzieży z włamaniem i rabunku,

  • od szkód mechanicznych i elektrycznych maszyn i urządzeń,

  • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

  • kosztów poszukiwania miejsca awarii,

  • instalacji solarnych i fotowoltaicznych, logoterm, itp.,

  • odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.